2017-07-26

අවුරෝරා AURORA යනු කුමක්ද ?


බොහෝවිට අවුරෝරා යන වචනයෙන් අපේ මතකයට නැගෙන්නේ 1917 දී සාර්ගේ ශිත මාළිගයට පහරදීමට සංඥාව දුන් රැසියානු යුධ නැවයි. නමුත් අවුරෝරා යනු පෘතුවියේ ධ්‍රැව ප්‍රදේශවල සිදුවන මනස්කාන්ත ස්වාභාවික සංසිද්ධියකි. සූර්යාගේ සිට පොළවට පැමිනෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන හා ප්‍රෝටෝන අංශු