2017-05-28

විරුවාගේ සටහනවිරුවාගේ සටහන
-----------------------------------------------------
අනේ දහසක් මිනිස් ජීවිත ගොඩට ගන්නට හිතා ආවේ
ඉනේ බැදගෙන වුන්නු කෙඹල් කඹය දෝ මට හරස් වූවේ
දිනේ කවදා සිහිනෙකින් සිතු දේකටත් නොව මුහුණ පෑවේ
විනේ ඉහලින් නෙලුව පොලවට වැටී රෝහල් අදට බෑවේ

කාත් කවුරුත් කොහේ වේවිද මා මළොත් ගෙදරකට ඇත්තා
ඒත් තව තව මතක් වෙන්නෙ වතුර අස්සේ හිටිය අත්තා
ඈත් ගෙදරට වෙලා දරුවන් එක්ක තනිවෙයි කමක් නැත්තා 
මාත් මොහොතක් ලෙඩ ඇදේ දිත් නැවත එන්නට වාරු ගත්තා

සුර විරු කැල රකිනු සත්තයි මා නැතත් හැමදෙනම දෙරණේ
නෑර එකෙකුත් බේරගන්නට තමා ආවේ ජලය තරණේ
මාර යා පරදන්න බැරි බව බුදු බණෙත් කියවෙනා කරුණේ
පාර මේකයි යන්න යනවා හැමට පතලා තිසර සරණේ

"ජලයෙන් ජීවිත හානි වූ සියලුදෙනට නිවන් සුව"

Hacking වලින් බේරෙන්න මේක කියවන්න

Hack කරන හැටි දැනගන්න. ඔබත් Internet Cafe යනවාද? රහසිගත උපාංග පිලිබඳ ඔබ දන්නවාද? Pen Drive එකකින් ඔබේ පරිගණකය නිරුවත් කළ හැකි බව ඔබ දන්නවද? එක Mouse Click එකකින් ඔබේ ගිණුම අන් කෙනෙකු අතට යා හැකි බව ඔබ දැන සිටියාද? Apps & Games වල රහසිගත මෙහෙයුම්. මේ දවස්වල අලුත්ම Facebook වංචනික කටයුතු. කියවන්න. නොදන්නා දේ