2017-07-21

ලෝකෙ උසින්ම අඩු ආදරවන්තයො දෙන්න

මේක දැක්ක ගමන් මම හිතුවෙ බෝනික්කො කියල ! නෑ මේ තමයි ලෝකෙ උසින්ම අඩු ආදරවන්තයො දෙන්න . ඉන්නෙ බ්‍රසීලයේ . කොල්ල පාවුලෝ ගාබ්රියෙල් වයස 29 යි උස අඩි දෙකයි අගල් 9 යි.එයාගෙ කෙල්ල කත්යුෂිකා හොෂිනි.ඒක නිකන් ඡපන් නමක් වගේ.එයාගෙ වයස 26 යි.කොල්ලට වඩා