2017-07-01

මනාළී...

 

දීන කීපයකට ඉහතදී නිවසක් වෙත යාමට යෝජනාකරගත් පරදී, මාගේ හොදම මිත්‍රයා වූ ජීවක සමග ඔහුගේම මෝටර්සයිකලයේ නැගී අදාල නිවසට ලගාවුනි.

ගෙමිදුල ඉතා විශාල වූත්, අලංකාර මල් පාත්ති වලින් හැඩවු වටපිටාව තරමක් මාගේ හිත සැහැල්ලු කරන අතරතුරම නිවස අභ්‍යන්තරයෙන් "අන්න එයාල ආවා.. අන්න එයාල අාවා..." යන හඬ ඇසෙන්නට වුනි.

මිත්‍රයාත් මමත් ගේ දොරකඩට ඇදෙත්ම තරමක් වයසින් මුහුකුරා ගිය පුද්ගලයෙක්, "එන්න පුතාලා ඇතුලට" යනුවෙන් සුහද ආමන්ත්‍රණයක යෙදුනි..