2017-05-30

ලංකාවේ ගංවතුර සහ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගංවතුර....


ලංකාවේ බිහිසුනු ගංවතුරක් ඇතිවෙලා. (1පිංතූරය) මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත, දේපල, නිවාස, හරකා බාන, වැවිලි බෝග ආදී සකල මනාවම රුදුරු ගං වතුර අරන් ගිහින්.

ඊයේ මං ජතික රූපවාහිනිය, සිරස, ස්වර්ණවාහීනි, දෙරන, හිරු යන නාලිකා වල නිවුස් බැලුවා.

මේ හැමෝම විපතට පත්වූවන්ට ආධාර දෙන වැඩසටහන් අරඹලා. ඒක තමයි හැම නාලිකාවම ප්‍රමුක පුවත. පොලිස්පතිත් අපේ නාලිකාවට ආධාර දෙන්න කිව්වා කියලා එක් නාලිකාවක් කියනවා. අනික් නාලිකාත් අපි තමයි ආධාර දෙන මූලිකයෝ කියලා පොලොවෙ පස් කමින් කියනවා.

ඊට පස්සෙ ඉන්දියාවේන් ආධාර අරන් නැවක් ඇවිත්. නේවී එකෙන් ඒ නැවේ ආපු අයට සෙලුට් ගහනවා, රවී කරුනානායක ඉංදීය තානාපතිගෙන් ආධාර බාර ගන්නවා වගේ ජොලි දේවල් දෙවනි ප්‍රධාන පුවතින් පෙන්වනවා.

ඊලගට රූපවාහීනී වාර්තාකරුවෝ ගුවන් හමුදා හෙලිකොප්ටරයකින් විපතට පත්වූ පෙදෙස් වලට යාමට වන සූදානම ඊලග පුවත. ගුවන් හමුදාවේ ගුන වගේම "බෙල්"