2017-02-05

එක්තරා හෝටලයක සේවකයෙක්...

එක්තරා හෝටලයක සේවකයෙක් ඉතා සුළු වැටුපක් යටතේ සේවයෙහි නිරතවන අතරතුර ඔහුගේ මව බොහෝසේ රෝගී වෙනවා. ඒ හේතුවෙන් ඔහුට සෑම මසකම වෙනදාට වඩා වැඩි මුදලක් මවගේ බෙහෙත් සදහා වැයකිරීමට සිදුවෙනවා. නමුත් ඒ සඳහා ඔහුගේ වැටුප ප්‍රමාණවත් වන්නේ නැහැ.
දෙමසක් පමණ හිතවතෙකුගෙන් ණයට ඉල්ලාගත් නමුත් එයද දිගින් දිගටම කල නොහැක්කක් වුණා. වැටුප් දිනයේදී වැටුප් වැඩිකරන මෙන් මුදලාලිගෙන් ඉල්ලීමක් කිරීමට සිතාගත්තද, අඩු පඩියට වුවද සේවයට පැමිණීමට අය ඕනෑ තරම් අැති නිසා එහි අවදානම් සහගත බවද හිතේ කැකෑරෙන අතරතුරම ඔහු වැඩට ආවා.
එදින එක්තරා පුද්ගලයකු උදෑසන ආහාරය ගැනීමට එම හෝටලයට පැමිණියා. ලබා ගත් ආහාර අනුභව කිරීමෙන් අනතුරුව මුදල් ගෙවීම සඳහා පැමිණි එම පුද්ගලයා කැෂියර් කූඩුවේ සිටි මුදලාලිගෙන් මෙසේ විමසන්නට වුනා..
× මුදලාලිමද මේ හෝටලේ අයිතිකාරයා...?
÷ ඔව් මහත්තයා. ඇයි මොනවත් ප්‍රශ්නයක් ද?
තරමක තැතිගැනීමකින් යුතු ස්වරයෙන් විමසූ මුදලාලි දෙස බලා සිනාමුසු මුහුණින් යුතු එම පුද්ගලයා නැවතත් පැනයක් නැගුවා...
× එතකොට කවුද මේ කෑම උයන්නේ...?
÷ ඒ මොකද මහත්තයා.
× නෑ... මට දැනගන්න උවමනායි .