2016-09-17

ගෝල්ෆේස්...නිවාඩු දවසේ පුරුද්දට මෙන් මා සවස්යාමය ගෙවාගැනීමට හැරුණේ  ගෝල්ෆේස් මුහුදු වෙරළටය.ඒ වෙත ගිය පලමු දිනම එය ඉතා නිදහස් බවින් උතුරාගිය තැනක් බවට මා හට ඒත්තු ගැනිවිණි.ඒත් අද මුහුදට වඩා වෙරළ ලඟ මගේ ඇස් රස්තියාදු වන බව දැනෙන්නටගත් කාරණා බොහෝමයක් එහි සැබැවින්ම තිබුණි...


මට ටිකක් ඈතීන් පිටියේ මුල්ලක කළු කලිසමට සුදු කමිසය ගලපා ගත් පෙම්වතෙක්, මල් මල් ගවුමක් ඇන්ද පෙම්වතියක් සමග, මල් මල් කුඩයක් ඉහලා කුඩයටම මුවාවි "මුහුදටම කිමිදී ඉර ගිලෙන හැටි" හැකි පමණින් කියාදෙන්නට පෙම්වතා දරන ඒකපාර්ශික වෑයමත්, එය තේරුම් ගැනීමට පෙම්වතිය දරණ ගැඹුරු වෙහෙසත්, ඔවුන්ගේ ඉරියව් වලින් ම මට දුරතියා වූවද වැටහුණි.මුහුද තරමට ම මොවුන්ද කලබල ව සිටියේ ඇයිද මම නමි නොදනිමි.